Structuring Sukuk Ijarah and Mudarabah

Ahmad Lutfi Abdull Mutalip - Siti Fariza Edzua Jamaludin