PENGARUH DARJAH TERKURANG HARGA DAN CIRI-CIRI PENAWARAN TERHADAP TAHAP KECAIRAN SAHAM TAWARAN AWAM PERMULAAN DI BURSA MALAYSIA

Ros Zam Zam Sapian