ASSESSING INFORMATION SYSTEMS SUCCESS THROUGH ORGANIZATIONAL CONTEXT: A CONCEPTUAL DEVELOPMENT

Zakariya Belkhamza - Syed Azizi Wafa - Syed Khalid Wafa